Tekstikehys:

.

AMANTE OY

Miten teemme

Koulutuspäivämme ja työpajamme ovat toiminnallisia ja luovia. Emme luennoi vaan tutkimme nimettyä ilmiötä yhdessä osallistujien kanssa. Uskomme ihmisten ja yhteisöjen omaan asiantuntijuuteen ja pyrimme tekemään sen näkyväksi.

Koulutus            

Työnohjauksen keskiössä on työ ja siihen liittyvät ilmiöt ja suhteet. Rajaus ei sulje pois omaa persoonallista tapaasi tehdä ja kokea työsi. Työnohjauksen piiriin kuuluvat myös työssä esiin nousevat tunteet, pelot, toiveet, ihmissuhteet ja arvot. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena.

Työnohjaus ja työyhteisöpalvelut

Terapia avaa tien silloin, kun olet valmis kyseenalaistamaan entiset, totunnaiset tapasi toimia ja astumaan uusiin maisemiin.

Terapiassa olet valmis tekemään töitä itsesi kanssa ja ottamaan vastuun elämästäsi. Toteutamme myös terapeuttisia ryhmä-prosesseja.

Terapia

Valmennus on ennalta sovittu määrä luottamuksellisia keskusteluja nimetyn aiheen, elämäntilanteen tai muutostarpeen kartoittamiseksi. Valmennuksessa voimme käsitellä myös persoonallisia rajoittavia toimintatapoja tai uskomuksia, pitäytyen sovitussa tavoitteessa ja aikataulussa.

Valmennus

Kohtaa itsesi ja toinen!