Kohtaa itsesi ja toinen!

AMANTE OY

Kohtaa itsesi - uskallat
kohdata myös toisen!

Mitä teemme

Puhelin: 040 5325 123

Sähköp.: amante (at) kolumbus.fi

Tekstikehys: Avaamme  tukkoisia, luutuneita tai kriisiytyneitä tilanteita ja ihmissuhteita. Tuomme tuoreita näkymiä maisemaan, jossa vielä äsken näit enemmän esteitä kuin mahdollisuuksia.Toimimme yksityishenkilöiden, järjestöjen, hankkeiden,
yritysten ja julkisen palvelusektorin kanssa.

Yhteystietomme:

Tekstikehys: Käynnistämme ja kehitämme prosesseja, jotka kannustavat kontaktiin, avoimuuteen ja vastuulliseen yhteistyöhön.

Tuemme oivalluksia ja kasvua kohti kohtaavaa, rohkeaa ja luovaa elämää.


Osaamisemme kärki on lastensuojelu– ja perhetyössä. Työssämme kohtaamme myös ihmisiä, joita koettelee uupumus, työttömyys,  masennus tai riippuvuus.